Ewaluacja placówki

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby InternetuPodstawy prawne


Portale, serwisy, fora

  • System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny. Informacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach, kontrola przestrzegania przez szkołę przepisów prawa, wspomaganie pracy szkół i placówek, dyrektorzy w Systemie Ewaluacji Oświaty.


Multimedia

  • Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Prezentacja multimedialna, w której omówiono wymagania ewaluacyjne, definicje ewaluacji, pracę zespołu ewaluacyjnego, elementy składowe projektu ewaluacji, rolę dyrektora w tym procesie.
  • Ewaluacja w placówkach oświatowych. Film z wypowiedziami Zbigniewa Kossakowskiego dyrektora ODN w Łomży, Wiesław Ćwiklińskiej Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agnieszki Borek prezes Zarządu Grupy Badawczej „Era ewaluacji” oraz Beaty Ciężkiej członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.


Książki

  • Nadzór pedagogiczny. Książki dotyczące praktyki i teorii ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.


Artykuły
Dostępność sprawdzono: 30 maja 2017 r.


Osobiste