Metody aktywizujące

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


Portale, serwisy, fora

Przedmioty humanistyczne

Edukacja czytelnicza i medialna

Matematyka – nauczanie

Katecheza

  • Metody aktywizacji młodzieży w szkolnym nauczaniu religii Próba odpowiedzi na pytanie jakie metody aktywizacji młodzieży należy stosować w szkolnym nauczaniu religii. Przedstawiono pojęcie aktywizacji oraz opartą o tę aktywizację zasadę wielostronnego i wieloczynnościowego aktywizowania uczniów. Zasadnicza treść ma za zadanie ukazanie konkretnych, wybranych metod umożliwiających prowadzenie katechezy z większym dynamizmem nie tylko ze strony katechety, ale i katechizowanych. W końcowej części wysunięto postulaty, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu katechezy z zastosowaniem metod aktywizujących młodzież.
  • Metody aktywizujące Definicja, zasady i korzyści wprowadzania metod aktywizujących na lekcjach, przykłady metod aktywizujących.
  • Metody aktywizujące uczniów Wybrane metody aktywizowania uczniów. Podkreślono duże znaczenie tych metod, które zawierają elementy percepcji wzrokowej np. prezentacje, wykresy, plansze i inne materiały wizualne.
KsiążkiScenariusze zajęć  • [1] Konspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej „Powtórzenie materiału - wyrażenia arytmetyczne.”  • Metody aktywizujące na lekcji matematyki Trzy scenariusze lekcji matematyki przeprowadzone w liceum ogólnokształcącym (klasa III, I, II) wraz z załącznikami do nich Po każdym scenariuszu opis autorki.


Publikacje  • METODY AKTYWIZUJĄCE WSPOMAGAJĄCE PROCES NAUCZANIA / Teresa Wiśniewska Wyszczególniono pozytywne aspekty stosowania metod aktywizujących. W tabeli zaprezentowano podział metod według W. Okonia , Cz. Kupisiewicza i R.Więckowskiego. Zaprezentowano niektóre z nich : wykład, praca z tekstem, pomoce wizualne, pytania i odpowiedzi, dyskusja, pokaz – demonstracje, burza mózgów, metody kreatywne, analiza przypadku, odgrywanie ról, drama, symulacje, karty dydaktyczne, mapy mentalne, linie czasu, wizualizacja, praca w grupach.Multimedia
Zestawienia bibliograficzne


Dostępność sprawdzono: 17 czerwca 2016 r.


Osobiste